Služby a činnost


Naše bezpečnostní agentura zajišťuje pro své klienty řadu služeb z oblasti bezpečnosti. Patří mezi ně:

Fyzická ostraha objektů

Zajišťujeme vnitřní i vnější fyzickou ostrahu objektů a ochranu majetku. Ostraha je vykonávána podle směrnice, která je zpracována na základě požadavků klienta, jejímž cílem je pokrýt všechna bezpečnostní rizika, zabránit případnému nežádoucímu vniknutí do objektu, krádeži nebo cílenému poškození majetku.

Bezpečnost objektů je rovněž zajištěna pravidelnými obchůzkami pracovníky ostrahy, které jsou online monitorovány, aby byla zajištěna maximální spolehlivost výkonu ostrahy a ochrana majetku.

Ostraha objektů vychází z projektu zabezpečení objektu a respektuje specifická přání klienta. 

Dozvědět se více >


Bezpečnostní poradenství

 
Nabízíme bezpečnostní poradenství, které spočívá v návrhu a realizaci plánu na zabezpečnení vnější a vnitřní ochrany objektu. Systém fyzické ochrany je vytvářen idividuálně pro každého klienta s ohledem na jeho požadavky, reálné prostředí, právní předpisy a technické normy. Systém fyzické ochrany musí odpovídat míře bezpečnostních rizik a musí vytvářetz podmínky pro předcházení vzniku rizikových situací.

Ochrana osob


Zajišťujeme fyzickou ochranu osob, která se bezprostředně opírá o specifické požadavky klienta. Cílem služby je snížit bezpečnostní rizika a maximálně zajistit bezpečnost chráněné osoby. V mnoha případech osobní ochrany jde o neustálou přítomnost bodyguarda, který je sám o sobě preventivním opatřením proti možnému vzniku konfliktu. 

Naším cílem je, abychom dosáhli u klienta pocitu bezpečí a klidu, aby se nemusel zamýšlet, co by se mohlo stát, a co v takovéto situaci dělat. V souvislosti s ochranou osob poskytujeme také ozbrojený doprovod, zabezpečení akcíostrahu bytu či domu nebo bezpečnou přepravu financí a cenin.

Dozvědět se více >


Ostraha rezidenčních objektů

Mezi naše poskytované služby patří také ostraha rezidenčních oblastí, například bytových bloků. Jde zejména o prevenci trestné činnosti, kdy pracovník ostrahy svou přítomností zabraňuje nejen výtržnostem, rušení  nočního klidu, ale i majetkové trestné činnosti. Bezpečnost objektu je zajištěna pravidelnými monitorovanými obchůzkami pracovníky ostrahy.

Dozvědět se více >


Převozy finančních hotovostí

Služba převozu finanční hotovosti je určená pro klienty, kteří se chtějí zbavit rizika a odpovědnosti spojené s přepravou, a nevystavovat tak svou osobu reálnému nebezpeční přepadení. Nemusí se také již starat o vybavení nutné k takovéto přepravě. Tuto službu využívají především banky, obchody, státní správa a podnikatelé.

 Možnosti přepravy finanční hotovosti a cenin:
  • Převoz finanční hotovosti: finanční hotovost je v zapečetěném stavu předána zaměstnancům bezpečnostní agentury, kteří přepravu vykonají.
  • Doprovod vozidla převážející hotovost: finanční hotovost je převážena ve vozidle klienta a doprovod činí jedno či více služebních vozidel bezpečnostní agentury.
  • Doprovod osoby převážející hotovost: klientem pověřená osoba s finanční hotovosí je přepravena služebním vozidlem bezpečnostní agentury. 

 Vzhledem k vyšší rizikovosti služby převozu finanční hotovosti, budou bližší informace o přepravě podány pouze na základě osobního jednání. Kontaktovat můžete naše obchodní oddělení.  


Kontroly nemocných zaměstnanců

Kontrola nemocných zaměstanců je služba, kterou jsme začali nabízet po změně zákona o nemocenském pojištění. Podle tohoto zákona prvních 14 dnů nemocenské hradí zaměstnavatel. Tato služba je tedy pro zaměstnavatele velmi výhodná.

Dozvědět se více > 


Detektivní činnost


Naše bezpečnostní agentura nabízí detektivní činnost, která spočívá v získávání informací o fyzických či právnických osobách a o skutečnostech, událostech a dějích, v zájmu jiných fyzických či právnických osob. 

Jsme schopni například ověření pravdivosti údajů obsažených v životopisech uchazečů o zaměstnání, prověření spolehlivosti zaměstnanců a obchodních partnerů, kontroly zaměstnanců v pracovní neschopnosti, zjištění vnitřní bezpečnosti podniku (zda zaměstnanci neokrádají firmu nebo neposkytují citlivé údaje o společnosti konkurenci) a dalších činností. 

Fyzické osoby projevují o detektivní činnosti, jako jsou odhalení nevěry, ochrana proti sledování nebo monitoring zájmových osob či vozidel.

Veškerá detektivní činnost je prováděna diskrétně po dobu nepřetržitého výkonu, tj. 24 hodin denně. Pro bližší informace o detektivních službách nás můžete kontaktovat zde nebo na telefonním čísle
777 704 574.


Zajištění bezpečnosti při akcích a pořadatelské služby


Zajišťujeme bezpečnostní a pořadatelské služby na akcích sportovního nebo kulturního charakteru, pro které je typický výskyt vysoké koncentrace lidí, a tím i zvýšené šance vzniku nežádoucích situací, jako jsou například výtržnictví, fyzické násilí nebo poškozování majetku či technického vybavení nebo pohyb osob v místech, která k tomu nejsou určena. Naším cílem je těmto situacím předcházet, a zároveň zajistit bezproblémový průběh akce. Pro komplexní zajištění bezpečnosti akce často spolupracujeme s PČR, místní policií a zdravotnickou službou, abychom s nimi v případě potřeby mohli lépe koordinovat svou činnost. 

Dozvědět se více >  zajištění bezpečnosti při akcích > pořadatelské služby


Recepční služby


Recepce je místem prvního kontaktu návštěvníka objektu se společností a slouží k zajištění informačního servisu návštěvníkům. Recepce se podílí na utváření prvního dojmu, a je proto důležité, aby personální stránka recepce byla profesionální a reprezentativní. Jsme schopni zajistit recepční a vrátné služby 24 hodin denně spolu s ostrahou objektu. Při výběru zaměstnanců pro recepční služby klademe důraz na přijemné, reprezentativní a profesionální vystupování, na komunikační schopnosti a znalost cizích jazyků. 

Dozvědět se více >

Kontaktní formulář
Napište nám vzkaz
asistence 24h
777 995 999
obchodní centrum
777 704 575
asistence 24h
777 995 999
obchodní centrum
777 704 575