Fyzická ostraha objektů

Zajišťujeme vnitřní i vnější fyzickou ostrahu objektů a ochranu majetku. Ostraha je vykonávána podle směrnice, která je zpracována na základě požadavků klienta, jejímž cílem je pokrýt všechna bezpečnostní rizika, zabránit případnému nežádoucímu vniknutí do objektu, krádeži nebo cílenému poškození majetku.

Bezpečnost objektů je rovněž zajištěna pravidelnými obchůzkami pracovníky ostrahy, které mohou být (a ve většině případů i jsou) monitorovány, aby byla zajištěna maximální spolehlivost výkonu ostrahy a ochrana majetku.

Oproti elektronickým ochranným systémům, které jen oznámí narušení objektu (následně pak záleží na dojezdu zásahové skupiny), je kvalitní fyzická ochrana efektivním propojením lidského faktoru s bezpečnostními technologiemi a minimalizují tak rizika vzniku škody na majetku klienta.

Ostraha objektů zahrnuje několik vzájemně propojených úrovní. Musí vycházet z projektu zabezpečení objektu a respektovat specifická přání klienta. Kvalita vykonávané služby je založena na zodpovědném výběru pracovníků, jejich pravidelném školení v oblasti odborné způsobilosti a soustavné kontrolní činnosti. Klademe velký důraz na ústrojní kázeň a dodržování Etického kodexu naší společnosti na všech úrovních vztahů v rámci pracoviště.

Na přání klienta instalujeme obchůzkový systém v reálném čase, který umožňuje okamžitou nebo zpětnou kontrolu výkonu strážní služby.


Nejčastěji poptávané služby:
  • Ostraha bytových objektů
  • Ostraha školských zařízení
  • Ostraha logistických center
  • Ostraha řetězců maloobchodních provozoven
  • Ostraha řetězců kin
  • Ostraha staveb
 
Veškeré služby naší bezpečnostní agentury jsou předmětem dohody na základě přání zákazníka.

Bezpečnostní poradenství
Nabízíme bezpečnostní poradenství, které spočívá v návrhu a realizaci plánu na zabezpenení vnější a vnitřní ochrany objektu. Systém fyzické ochrany je vytvářen individuálně pro každého klienta s ohledem na jeho požadavky, reálné prostředí, právní předpisy a technické normy. Systém fyzické ochrany musí odpovídat míře bezpečnostních rizik a musí vytvářet podmínky pro předcházení vzniku rizikových situací.

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat zde.
Kontaktní formulář
Napište nám vzkaz
asistence 24h
777 995 999
obchodní centrum
777 704 575
asistence 24h
777 995 999
obchodní centrum
777 704 575